Disclaimer

De website www.thermiek.nl is eigendom van Thermiek.

Het is niet toegestaan (een deel van) deze site over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te verspreiden of openbaar te maken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Thermiek.

De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Thermiek sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website.

Alle informatie op deze website kan ieder moment zonder nadere kennisgeving worden gewijzigd. Thermiek is niet verantwoordelijk voor de meningen van derden die op de site worden getoond.

Hyperlinks die leiden naar externe websites buiten het domein www.thermiek.nl zijn geen eigendom van Thermiek. Thermiek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de inhoud van websites die niet door Thermiek worden onderhouden.

Cookieverklaring
Op onze website wordt een cookie geplaatst van Google voor Google Analytics. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken en om de gebruikerservaring te optimaliseren.

Wij hebben echter een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten. Dit houdt in dat Google alleen als bewerker optreedt bij de verwerking van persoonsgegegevens.

Tevens wordt uw IP-adres gedeeltelijk gemaskeerd en hebben wij 'gegevens delen' uitgezet. Verder maken we geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.
Thermiek
Walstraat 48
5371 AM Ravenstein

Meer informatie?
Neem contact met ons op:
Telefoon: 0486 416 143
E-mail: info@thermiek.nl
Volg Thermiek:
LinkedIn