Transitie in 3D

Waarom een spel?

Omdat het voor alle deelnemers een aantrekkelijke en effectieve manier van leren is. Mensen krijgen er energie van en leren met elkaar op een makkelijke en prettige manier vraagstukken te delen. De voordelen van een spel boven een traditionele benadering is dat het snelle inzichten biedt in een complexe omgeving. Een spel biedt de vrijheid om ‘fouten’ te maken en, in combinatie met een professionele feedback, nieuwe oplossingen te bedenken en uit te proberen. Het totale decentralisatieproces wordt hierdoor sterk versneld.

Hoe ziet het 3D spel er uit?

We sluiten aan bij de inrichting van het toegangsmodel, veelal vormgegeven in wijkteams. In onderstaand ‘storyboard’ staan de hoofdstappen weergegeven. De inrichting, vormgeving en uitwerking van het spel worden in nauwe samenspraak met het kernteam uit uw gemeente uitgevoerd. Het spel is interactief door de real life casuïstiek die tijdens het spel wordt ingebracht. De bijeenkomsten worden m.b.v. visualisaties/ tekeningen vastgelegd om op een inzichtelijke wijze het proces vast te leggen en eenvoudig te kunnen reproduceren.

3D Spel

Wat levert het op?

Deze aanpak versnelt noodzakelijke processen en het geeft verbetering van samenwerking met collega’s, medewerkers vanuit welzijnsorganisaties, ouders, etc. Het gaat bij het spel om het onderliggende proces, de gewenste (gedrags-)veranderingen en het toetsen van de inrichting en werkwijze.

Op maat per gemeente

Elke gemeente staat op een ander punt in de aanloop naar de transities. Het spel wordt daarop aangepast, dit gebeurt samen met de betrokken gemeente. Knelpunten krijgen daarbij extra aandacht. Het op maat maken van het spel is een leerzaam bewustwordingsproces op zich.

Inzet

Om de diversiteit aan deelnemers niet te zwaar te belasten wordt er gewerkt in dagdelen. Veelal de middagen, soms gevolgd door een deel van de avond, zodat de eigen-kracht-deelnemers uit de wijk maximale kansen krijgen te participeren.

Waarom professionele begeleiders?

Het gaat om de groepsdynamiek waarbij het leerproces wordt geïntegreerd in het transitieproces. Ook kan een spel bij mensen reacties los maken. Wij zien wat er gebeurt en stellen daar gerichte vragen over of lichten er specifieke thema's uit. De begeleiding komt van professionals die zowel inhoudelijk als qua proces bekwaam zijn.

Wie zijn de deelnemers aan het spel

  1. Ontwerp-/ kernteam uit de gemeente.
  2. Kernteam met teamleiders uit wijkteams.
  3. Wijkteam met alle stakeholders, vooral deelnemers die eigen kracht representeren en versterken.
  4. Enkele deelnemers uit het wijkteam doen mee aan het volgende wijkteam, waardoor leereffecten op een natuurlijke wijze meegenomen worden naar het volgende wijkteam.
  5. De raad, wethouders, concernmedewerkers sluiten tijdens de slotpresentatie aan en ervaren zo de actuele dynamiek. Er worden voorstellen gedaan; de opvolgende besluitvorming kan daardoor sterk versneld worden.

Doorlooptijd 2 maanden

Week 1: intake
Week 2: spel op maat
Week 3: spel doornemen/delen kernteam
Week 4: informeren wijkteam
Week 5: spelen team 1 en 2
Week 6: 3 en 4
Week 7: 5 en 6 evt. meer teams meer weken
Week 8: analyse en oplossingen
Week 9: presentatie

Informatie

Voor meer informatie kunt u bellen met Wim van Ernich: 06 - 54310204 of Monique Bellersen 06 - 53642207. U kunt ook mailen naar hmulders@thermiek.nl

Top

Thermiek
Walstraat 48
5371 AM Ravenstein

Meer informatie?
Neem contact met ons op:
Telefoon: 0486 416 143
E-mail: info@thermiek.nl
Volg Thermiek:
LinkedIn

U heeft geen standaard bedrijf, wij hebben geen standaard programma's.


Neem voor meer informatie gerust contact met ons op.