Organisatieontwikkeling

Organisaties bestaan uit mensen. Zij vormen de bron van kennis en zijn het 'werkkapitaal' van de organisatie. Het hoge verandertempo wereldwijd noodzaakt ons sneller in te leren spelen op de nieuwe omgeving. Wij gebruiken de meest recente inzichten en kennis rondom veranderen, zoals breinontwikkeling en vertalen deze naar een uitdagende aanpak die tot resultaat leidt.

Veranderen

Medewerkers presteren beter in een positieve werkomgeving. Juist wanneer je sneller moet veranderen is dit belangrijk. Wij dagen organisaties uit door dit op een creatieve- positieve- en enthousiaste manier te doen. Dit zorgt voor snellere acceptatie, betrokkenheid en een positief werkklimaat. Een positieve benadering werkt veel beter dan een negatieve, daar zit hem ook de moeilijkheid. Een positieve houding vraagt om bewust gedrag en vraagt dagelijks je overtuigde inzet en bereidheid te leren en veranderen.

Samen doen

Zowel op strategisch-, tactisch- en operationeel niveau geven we dit proces, in samenspraak met de opdrachtgever vorm. Juist het werken vanuit deze co-creatie, maakt de veranderingen en het veranderproces duurzaam.

Verschillende Culturen

Doordat we binnen het bedrijfsleven, overheden, zorg en onderwijs werken, kunnen we toepasbare kennis en ervaring uit andere bedrijfsculturen inbrengen. Een effectieve aanpak in het bedrijfsleven, werkt soms heel verfrissend in de jeugdzorg.

Oplossingsgericht Management en Coaching bij Louis Cauffman


Op zoek naar betere en snellere vormen om op een positieve wijze tot oplossingen te komen volgde Wim de internationale mastercourse Oplossingsgericht Management en Coaching bij Louis Cauffman. 

Thermiek Organisatie ontwikkeling

Waarom?

Veranderingsprocessen zijn niet vanzelfsprekend; toch vormen ze de sleutel naar acceptatie en draagvlak bij uw mensen en is het de basis om steeds klaar te staan voor de toekomst. Lees meer

Hoe?

Wij gaan voor de langere termijn. Persoonlijk betrokken en speels verkennen we hoe de situatie is, komen met een voorstel en bepalen samen met u op welke wijze we resultaten versterken. Lees meer

Wat?

Onze programma’s zijn maatwerk, meer dan 20 jaar ervaring binnen een rijke mix aan organisaties bieden stevige en beproefde benaderingen, die bewezen effectief zijn. Lees meer