Disclaimer

De website www.thermiek.nl is eigendom van Thermiek. 

Het is niet toegestaan (een deel van) deze site over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te verspreiden of openbaar te maken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Thermiek.

De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Thermiek sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website.

Alle informatie op deze website kan ieder moment zonder nadere kennisgeving worden gewijzigd. Thermiek is niet verantwoordelijk voor de meningen van derden die op de site worden getoond.

Hyperlinks die leiden naar externe websites buiten het domein www.thermiek.nl zijn geen eigendom van Thermiek. Thermiek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de inhoud van websites die niet door Thermiek worden onderhouden.

Uitzicht over Ravenstein

Waarom?

Veranderingsprocessen zijn niet vanzelfsprekend; toch vormen ze de sleutel naar acceptatie en draagvlak bij uw mensen en is het de basis om steeds klaar te staan voor de toekomst. Lees meer

Hoe?

Wij gaan voor de langere termijn. Persoonlijk betrokken en speels verkennen we hoe de situatie is, komen met een voorstel en bepalen samen met u op welke wijze we resultaten versterken. Lees meer

Wat?

Onze programma’s zijn maatwerk, meer dan 20 jaar ervaring binnen een rijke mix aan organisaties bieden stevige en beproefde benaderingen, die bewezen effectief zijn. Lees meer