Hoe werken we

Bij de start wordt vooraf een diagnose gesteld: in welke ontwikkelingsfase bevindt uw organisatie zich? Wat zijn mogelijke knelpunten en dilemma´s? Zijn uw teams en medewerkers voldoende toegerust voor de uitdagingen?

Het helpt voorafgaand contact te maken met de mensen: het bestuur, de directie, het MT, het team, de werkplek. Even ‘meelopen’ in de werkelijke situatie maakt veel uitleg vaak overbodig en genereert draagvlak voor de verkenning en latere aanpak.

Daarna worden de geïnventariseerde beelden met de opdrachtgever gedeeld om samen te verkennen welke benadering een oplossing kan bieden. De aanpak kan variëren van een kort coaching traject tot meerjarige organisatieontwikkeling.

Aanpak

Strategische toets
Het is nodig je ambities regelmatig tegen het licht te houden en je koers te bevestigen of aan te passen. Dit is een fundamentele stap. Wanneer medewerkers en soms ook klanten hierin participeren, vergroot dit de draagkracht en het uiteindelijke resultaat.

Samenwerken

Uw resultaat is onze focus. Het ontwerpen, inrichten van het traject en realiseren van de resultaten, doen we samen met de opdrachtgever.

Door het co-design, co- creatie en co-realisatie zorgen wij ervoor, dat processen en resultaten in uw organisatie geborgd zijn. Veranderprocessen worden een logisch onderdeel van de organisatie en daardoor worden er minder kosten gemaakt voor trainingen en programma's.

Thermiek werkt in samenwerking met een netwerk van adviseurs, managers, trainers, facilitators, en acteurs die we kunnen inzetten. Ook bestaande klanten spelen soms een rol bij de ontwikkeling van nieuwe activiteiten. We kunnen snel inspelen op vragen. Wederzijds vertrouwen en respect vormen de basis voor onze benadering.

Wim van Ernich, oprichter/eigenaar

Na meer dan twintig jaar ervaring in het vormen van- en leidinggeven aan mensen en organisaties, werd de passie om mensen te stimuleren en zich verder te ontwikkelen, steeds groter. Na enkele jaren als freelance organisatieontwikkelaar gewerkt te hebben voor Schouten en Nelissen, leidde dit tot de oprichting van Thermiek.

Wim Van Ernich - Thermiek

Het fascineert me in hoge mate hoe werk- en persoonlijke ontwikkeling elkaar maximaal versterken, daarom blijf ik actief op zoek naar nieuwe uitdagingen: betere manieren van leren en veranderen.

Ik heb meegeschreven aan het boek Nieuwe Business Modellen. Het door mij bedachte klaverbladmodel is een zeer praktisch model waarmee je in korte tijd een businessmodel toetst

 

Waarom?

Veranderingsprocessen zijn niet vanzelfsprekend; toch vormen ze de sleutel naar acceptatie en draagvlak bij uw mensen en is het de basis om steeds klaar te staan voor de toekomst. Lees meer

Hoe?

Wij gaan voor de langere termijn. Persoonlijk betrokken en speels verkennen we hoe de situatie is, komen met een voorstel en bepalen samen met u op welke wijze we resultaten versterken. Lees meer

Wat?

Onze programma’s zijn maatwerk, meer dan 20 jaar ervaring binnen een rijke mix aan organisaties bieden stevige en beproefde benaderingen, die bewezen effectief zijn. Lees meer