Waarom Thermiek

Onze naam en logo zijn ontleend aan het natuurlijk verschijnsel, waarbij onder invloed van de zon warme lucht van de aarde opstijgt in thermiekbellen. Door van deze natuurlijke kracht gebruik te maken, kun je grote hoogten bereiken en zonder ‘negatieve’ energie enorme afstanden overbruggen.

Bij het thermiekvliegen, gaat het om inzicht, overzicht, kennis en vaardigheden. Daarnaast zijn moed, zelfvertrouwen en weten waarom je het wilt, essentiële voorwaarden om jezelf verder te ontwikkelen en aan te passen aan de veranderende omgeving.

Betere resultaten boeken we door gericht te handelen. Iedere vorm van handelen en nadenken over onze acties kan vanuit een ‘lerend perspectief’ beschouwd worden.

Het logo van Thermiek is opgebouwd uit 3 niveaus van leren: Wat we doen, hoe we het doen en waarom we dat willen. Het is onze overtuiging dat deze 3 een eenheid vormen. Alle innovaties en succesvolle organisaties tonen aan dat het doorleven van het 3e niveau (the why) daartoe een voorwaarde is.

Thermiek

Meer informatie over het logo van Thermiek

 

 

Waarom?

Veranderingsprocessen zijn niet vanzelfsprekend; toch vormen ze de sleutel naar acceptatie en draagvlak bij uw mensen en is het de basis om steeds klaar te staan voor de toekomst. Lees meer

Hoe?

Wij gaan voor de langere termijn. Persoonlijk betrokken en speels verkennen we hoe de situatie is, komen met een voorstel en bepalen samen met u op welke wijze we resultaten versterken. Lees meer

Wat?

Onze programma’s zijn maatwerk, meer dan 20 jaar ervaring binnen een rijke mix aan organisaties bieden stevige en beproefde benaderingen, die bewezen effectief zijn. Lees meer