Transitie in 3D

Waarom een spel?

Omdat het voor alle deelnemers een aantrekkelijke en effectieve manier van leren is. Mensen krijgen er energie van en leren met elkaar op een makkelijke en prettige manier vraagstukken te delen. De voordelen van een spel boven een traditionele benadering is dat het snelle inzichten biedt in een complexe omgeving, bijvoorbeeld een Gemeente. Een spel biedt de vrijheid om ‘fouten’ te maken en, in combinatie met een professionele feedback, nieuwe oplossingen te bedenken en uit te proberen.

Hoe ziet het 3D spel er uit?

We sluiten aan bij de inrichting van het toegangsmodel, veelal vormgegeven in wijkteams. In onderstaand ‘storyboard’ staan de hoofdstappen weergegeven. De inrichting, vormgeving en uitwerking van het spel worden in nauwe samenspraak met het kernteam uit een gemeente uitgevoerd. Het spel is interactief door de ‘real life’ casuïstiek die tijdens het spel wordt ingebracht.

Wat levert het op?

Deze aanpak versnelt noodzakelijke processen en het geeft verbetering van samenwerking met collega’s, medewerkers vanuit welzijnsorganisaties, ouders, etc. Het gaat bij het spel om het onderliggende proces, de gewenste (gedrags-)veranderingen van de diverse partijen en het toetsen van de inrichting en werkwijze.

Om de diversiteit aan deelnemers niet te zwaar te belasten wordt er gewerkt in dagdelen. Veelal de middagen, soms gevolgd door een deel van de avond, zodat de eigen-kracht-deelnemers uit de wijk maximale kansen krijgen te participeren.

Waarom professionele begeleiders?

Het gaat om de groepsdynamiek waarbij het leerproces wordt geïntegreerd in het transitieproces. Ook kan een spel bij mensen reacties los maken. Wij zien wat er gebeurt en stellen daar gerichte vragen over of lichten er specifieke thema's uit. De begeleiding komt van professionals die zowel inhoudelijk als qua proces bekwaam zijn.

Waarom professionele begeleiders?

Het gaat om de groepsdynamiek waarbij het leerproces wordt geïntegreerd in het transitieproces. Ook kan een spel bij mensen reacties los maken. Wij zien wat er gebeurt en stellen daar gerichte vragen over of lichten er specifieke thema's uit. De begeleiding komt van professionals die zowel inhoudelijk als qua proces bekwaam zijn.

Wie zijn de deelnemers aan het spel

  1. Ontwerp-/ kernteam uit de gemeente. 
  2. Kernteam met teamleiders uit wijkteams.
  3. Wijkteam met alle stakeholders, vooral deelnemers die eigen kracht representeren en versterken.
  4. Enkele deelnemers uit het wijkteam doen mee aan het volgende wijkteam, waardoor leereffecten op een natuurlijke wijze meegenomen worden naar het volgende wijkteam. 
  5. De raad, wethouders, concernmedewerkers sluiten tijdens de slotpresentatie aan en ervaren zo de actuele dynamiek. Er worden voorstellen gedaan; de opvolgende besluitvorming kan daardoor sterk versneld worden.  

Doorlooptijd 2 maanden

Week 1: intake
Week 2: spel op maat 
Week 3: spel doornemen/delen kernteam 
Week 4: informeren wijkteam
Week 5: spelen team 1 en 2
Week 6: 3 en 4
Week 7: 5 en 6 evt. meer teams meer weken
Week 8: analyse en oplossingen
Week 9: presentatie

Informatie 

Voor meer informatie kunt u bellen met Wim van Ernich: 06 - 54310204 of Monique Bellersen 06 - 53642207. U kunt ook mailen naar hmulders@thermiek.nl

Waarom?

Veranderingsprocessen zijn niet vanzelfsprekend; toch vormen ze de sleutel naar acceptatie en draagvlak bij uw mensen en is het de basis om steeds klaar te staan voor de toekomst. Lees meer

Hoe?

Wij gaan voor de langere termijn. Persoonlijk betrokken en speels verkennen we hoe de situatie is, komen met een voorstel en bepalen samen met u op welke wijze we resultaten versterken. Lees meer

Wat?

Onze programma’s zijn maatwerk, meer dan 20 jaar ervaring binnen een rijke mix aan organisaties bieden stevige en beproefde benaderingen, die bewezen effectief zijn. Lees meer