Ervarend leren

Er wordt geleerd op grond van uit het leven gegrepen, echte taken en situaties. Het leren geschiedt vooral door reflectie op het gedane en geplande werk, waarin mensen door middel van bepaalde rollen met elkaar zijn verbonden.

Ervaringsleren (actionlearning)

Action Learning is een werkvorm die uitnodigt en de voorwaarden schept om van binnenuit actief te worden; mensen komen samen in actie in een door ons gecreëerde situatie. In samenspraak met anderen kunnen zij doorlopend de gevolgen van je eigen handelen onder ogen zien en bijsturen. Action Learning activeert en ondersteunt de eigen bereidheid en inzet om te leren en te veranderen. Van buitenaf kun je niet tot duurzame verandering en groei worden gedwongen, dit kan alleen door een eigen besluit.

Sloeptraining

Een training met de sloep is zowel een metafoor, als middel voor ervaringsgericht leren ( persoonlijk- en team leren tegelijkertijd door je eigen natuurlijke gedrag en dat van anderen te ervaren en hier later op te reflecteren).

On the job

Deze werkwijze wordt regelmatig ingezet bij deskundige, ervaren en geschoolde werknemers, zoals managers en toezichthouders. Een informele vorm van leren, die plaatsvindt op het werk. In grotere veranderingstrajecten is dit vaak de slotfase, waarin het nieuwe gedrag wordt fijngeslepen en volledig eigen gemaakt.

Ervaringsgerichte simulaties 

Mensen leren het beste en het meest door te doen. Dit maakt  dat deze trainingsvorm levendig, afwisselend en confronterend is. Bij Thermiek zijn ervaren experts en coaches die een simulatie uitwerken. De simulatie sluit aan bij de beleefde situatie in de eigen organisatie of keten.  Hierbij ervaren de medewerkers gezamenlijk voor welke uitdagingen ze staan. Tijdens deze simulatie wordt snel voor iedereen duidelijk waarom en hoe  vooropgestelde doel te bereiken is. Kennis delen, open communiceren zijn hierbij belangrijke elementen.

Waarom?

Veranderingsprocessen zijn niet vanzelfsprekend; toch vormen ze de sleutel naar acceptatie en draagvlak bij uw mensen en is het de basis om steeds klaar te staan voor de toekomst. Lees meer

Hoe?

Wij gaan voor de langere termijn. Persoonlijk betrokken en speels verkennen we hoe de situatie is, komen met een voorstel en bepalen samen met u op welke wijze we resultaten versterken. Lees meer

Wat?

Onze programma’s zijn maatwerk, meer dan 20 jaar ervaring binnen een rijke mix aan organisaties bieden stevige en beproefde benaderingen, die bewezen effectief zijn. Lees meer