Ketenprogramma's

Ketenregie 

De term keten duikt steeds vaker op om het verband tussen ogenschijnlijk losse organisaties en werkzaamheden aan te geven. Ketens vind je overal en nergens. Vaak herken je ze pas als je er met een zogeheten ketenbril naar kijkt. Iedere organisatie, particulier of publiek, bevindt zich wel in 1 of meerdere ketens of netwerken. 

Ketens zijn in onze definitie verzamelingen van min of meer zelfstandige organisaties, die gezamenlijk een product maken, een dienst aanbieden en/of een probleem aanpakken. Inherent aan de zelfstandigheid van de onderdelen is vaak dat een duidelijke baas ontbreekt. Dat maakt de samenwerking in ketens bijzonder. Ook de verschillen in cultuur, omvang en systemen, etc. van de ketenpartners leiden tot een aparte dynamiek. Ketens zijn dus in de regel ingewikkelde samenwerkingsverbanden tussen meerdere organisaties. 

Als samenwerking in een keten steeds meer geïnstitutionaliseerd wordt, steeds minder een toevallig of ad-hoc karakter krijgt, dan ontstaat er meestal een behoefte aan professionalisering van die samenwerking. De gemeenschappelijke processen moeten op elkaar afgestemd worden.

Waarom?

Veranderingsprocessen zijn niet vanzelfsprekend; toch vormen ze de sleutel naar acceptatie en draagvlak bij uw mensen en is het de basis om steeds klaar te staan voor de toekomst. Lees meer

Hoe?

Wij gaan voor de langere termijn. Persoonlijk betrokken en speels verkennen we hoe de situatie is, komen met een voorstel en bepalen samen met u op welke wijze we resultaten versterken. Lees meer

Wat?

Onze programma’s zijn maatwerk, meer dan 20 jaar ervaring binnen een rijke mix aan organisaties bieden stevige en beproefde benaderingen, die bewezen effectief zijn. Lees meer