Leiderschapsprogramma's

Management Development programma’s

MD-trajecten zijn een cruciaal instrument voor organisatieontwikkeling. Het doel van een MD-traject komt vaak neer op: het strategisch aansturen van het leerproces van leidinggevenden gericht op een goede balans tussen individuele ontwikkeling en het realiseren van de organisatiedoelstellingen van uw organisatie. Door het herkennen, plaatsen en behouden van de huidige kwaliteiten en ontwikkelen van managementpotentieel, kan uw organisatie de huidige en gewenste sleutelposities beter bemensen. Effectieve managementontwikkeling hangt af van vele factoren, maar wordt vooral bepaald door de opzet van een veelzijdig en doordacht MD-programma.

Enkele slaagfactoren bij een MD-traject zijn:

  • De vorm, opzet en juiste combinatie van activiteiten, zoals coaching, opleiding, training, intervisie en ‘on the job’ leren, is doorslaggevend.
  • Het is essentieel dat leren vertaald wordt naar toepassen en presteren op de werkplek.
  • Een MD-programma is een traject van doorgaans 1-3 jaar met een jaarlijks ijk- bijstel- en evaluatiemoment.

Co-management 

Co-management is een dienst die uw bedrijf/instelling snel en resultaatgericht een stap verder brengt:

  • Bij de voortdurende verandering en beweging die nodig is om te overleven
  • Bij het versterken en behouden van een werkklimaat waarin mensen graag werken
  • Bij een verhoging van efficiency en effectiviteit van bedrijfsprocessen, teneinde werkdruk en kosten in de hand te houden. 

De Co-manager werkt samen en ondersteunt één of meer leidinggevenden.

Resultaatgericht werken

Resultaatgesprekken zijn pas effectief als zij eenduidige resultaten opleveren, als leidinggevende en medewerker dezelfde verwachtingen hebben en als beiden in de loop van de gesprekscyclus op afspraken kunnen teruggrijpen. Dat betekent dat aan afspraken eisen gesteld worden. Duidelijke afspraken voldoen aan de volgende voorwaarden:

Afspraken zijn haalbaar
De medewerker moet over voldoende kennis en vaardigheden beschikken om de doelstellingen te kunnen uitvoeren. Bij het maken van een afspraak is het belangrijk goed zicht te hebben op de capaciteiten en mogelijkheden van de medewerker. De doelen moeten wel uitdaging bevatten, maar ook op eigen kracht gerealiseerd kunnen worden.

Afspraken zijn helder
Beiden weten wat er bedoeld wordt. Doordat leidinggevende en medewerker in dezelfde omgeving werken, worden vaak zaken als duidelijk verondersteld, zonder dat ze ook worden uitgesproken. Dit kan gemakkelijk misverstanden veroorzaken (verschil in interpretatie) die naderhand een excuus vormen voor het niet nakomen van afspraken.

Afspraken zijn een teken van verbondenheid
Leidinggevende en medewerker willen de afspraak in resultaat omzetten . Overeenstemming over doelstellingen is ook een ‘ wilsovereenkomst’. De wil om bepaalde zaken aan te pakken wordt sterk beïnvloed door het vertrouwen in uw eigen kwaliteiten en de mate waarin u zich met het resultaat kunt identificeren. De wil om specifieke resultaten te bereiken is het sterkst, als de medewerker zelf de resultaten voorstelt. Hij heeft ze dan zelf overdacht en bezien op haalbaarheid.

Afspraken bieden ruimte voor eigen invloed
Het is belangrijk dat medewerkers middelen en mogelijkheden krijgen om zelf zaken op te pakken en zelf invloed uit te oefenen om tot resultaat te komen. Dit zal veelal liggen in de sfeer van bevoegdheden en ligt lang niet altijd aan de beschikbare middelen.

Trainee Masterclass

Thermiek heeft enkele jaren meegewerkt aan het mee opzetten, uitdenken, organiseren en uitvoeren van de Trainee Masterclass van Facilicom. Dit trainingsprogramma bestaat uit modules die aansluiten op de werksituatie waarin de trainee zich bevindt. Eigen inbreng van praktijkervaring en casuïstiek is dan ook een belangrijk onderdeel van deze sessie. Afhankelijk van de ontwikkeling en ervaring, kan er ook worden getraind op inhoudelijk vlak door middel van trainingsmodules of door je in te zetten op een specifiek project.

Teambuilding

In bijna iedere organisatie wordt gewerkt in teams. Met een teamtraining worden talenten meer benut, waarbij rekening wordt gehouden met taak- en mensaspecten. Thermiek gelooft in de kracht van de verscheidenheid van de teamleden en ondersteunt u graag bij het versterken van uw teams.

Communicatietrainingen

Goede communicatieve vaardigheden zijn noodzakelijk om effectief te kunnen communiceren. Niet alleen de inhoud van uw verhaal is dus belangrijk, maar ook de manier waarop u het vertelt. Hoe houdt u de aandacht van uw publiek, gesprekspartners of lezers vast? Hoe schrijft u een tekst die het taalbegrip bevordert en die klopt qua spelling? En hoe doet u dat met meer plezier? Thermiek verzorgt trainingen in presenteren, gesprekstechnieken en schrijven.

Waarom?

Veranderingsprocessen zijn niet vanzelfsprekend; toch vormen ze de sleutel naar acceptatie en draagvlak bij uw mensen en is het de basis om steeds klaar te staan voor de toekomst. Lees meer

Hoe?

Wij gaan voor de langere termijn. Persoonlijk betrokken en speels verkennen we hoe de situatie is, komen met een voorstel en bepalen samen met u op welke wijze we resultaten versterken. Lees meer

Wat?

Onze programma’s zijn maatwerk, meer dan 20 jaar ervaring binnen een rijke mix aan organisaties bieden stevige en beproefde benaderingen, die bewezen effectief zijn. Lees meer